3duongquyn-1598570590-72.jpg

3duongquyn-1598570590-72.jpg

Dương Quỳnh Trang (đứng giữa), tình nguyện viên người Việt Nam tại Trung tâm hữu nghị Kobe dành cho người nước ngoài. (Ảnh: Nguyễn Tuyến)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *