38391-1545292886-13.jpg

38391-1545292886-13.jpg

Trận địa pháo cao xạ ở khu vực hồ Trúc Bạch bảo vệ Thủ đô, tháng 12/1972. (Ảnh: Chu Chí Thành) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *