38257381207-1565090226-94.jpg

38257381207-1565090226-94.jpg

Anh Đỗ Việt Dũng kế tục truyền thống làm nhạc cụ của gia đình như một lẽ tự nhiên. Nguồn: TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *