38085799207-1565090279-67.jpg

38085799207-1565090279-67.jpg

Nơi nghệ nhân Đỗ Việt Dũng chế tác ra những cây đàn bầu. Nguồn: TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *