37-1614409714-84.jpg

37-1614409714-84.jpg

20 giờ 30 tối, cả kíp mổ đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy mệt mỏi nhưng trong thâm tâm tất cả đều hạnh phúc khi nhìn thấy trái tim non nớt của bé Quốc Thiên đã “hồi sinh”. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *