361-1545292869-62.jpg

361-1545292869-62.jpg

Các chiến sỹ pháo cao xạ đánh trả máy bay Mỹ, bảo vệ vùng trời thủ đô Hà Nội, tháng 12/1972. (Ảnh: Chu Chí Thành)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *