36-1553050714-88.png

36-1553050714-88.png

Phương tiện, máy móc hút than bùn ngổn ngang giữa suối hóa chất, thuộc địa bàn phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả. (Ảnh: P.V/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *