35-1614409620-40.jpg

35-1614409620-40.jpg

Bé Quốc Thiên được chuyển ngay tới phòng hồi sức tích cực. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *