34-1605587064-48.jpg

34-1605587064-48.jpg

Học sinh Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên đạt giai Kỳ thi Olympic Toán Tiếng Anh quốc tế SEAMO 2020 tại Australia. (Ảnh: PV)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *