33kham8-1548902020-31.jpg

33kham8-1548902020-31.jpg

Bác sỹ Lê Thành Đô lắp chân giả miễn phí cho trẻ em nghèo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *