33102537180-1526958209-25.png

33102537180-1526958209-25.png

Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phạm Văn Đồng chụp chung với phóng viên TASS tại Việt Nam Sergey Aphonin (Ảnh: tư liệu của phóng viên Sergey Aphonin)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *