33097353180-1526993798-5.jpg

33097353180-1526993798-5.jpg

Nguyên Tổng giám đốc TASS (Liên Xô) Sergei Losev trong một cuộc gặp lãnh đạo bốn hãng thông tấn anh em (TTXVN, TASS, KPL và SPK) tại Thành phố Hồ Chí Minh (năm 1981). Bên trái là nguyên phóng viên TTXVN Nguyễn Đăng Phát, bên phải là Alexander Meneev, Trưởng Cơ quan thường trú TASS tại Việt Nam. (Ảnh tư liệu do ông Nguyễn Đăng Phát cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *