32-1604479463-32.jpg

32-1604479463-32.jpg

Нгуен Нгок Вьет, секретарь ханойского горкома комсомола

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *