31201841-1520224063-90.png

31201841-1520224063-90.png

Ông Nguyễn Đình Thắng, Chuyên gia phân tích, Công ty Chứng khoán Sài Gòn–Hà Nội (SHS)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *