31-1603790341-34.jpg

31-1603790341-34.jpg

Tại đây có hệ thống cầu thang bộ hành kết nối trực tiếp trụ sở các quan cơ sở ban ngành của tỉnh Quảng Ninh giúp người dân có thể dễ dàng qua lại để làm thủ tục. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *