31-1594380252-27.png

31-1594380252-27.png

Một trong các trọng tâm khác của Qualcomm là hỗ trợ Việt Nam triển khai thành công 5G. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *