3010chonoi7-1604049908-54.jpg

3010chonoi7-1604049908-54.jpg

Du khách quốc tế thưởng thức trái dứa (khóm) một loại trái cây đặc trưng tại chợ nổi. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *