3009anh6-1601438329-70.jpg

3009anh6-1601438329-70.jpg

 Trung úy Nguyễn Đắc Đông đưa thí sinh tới điểm làm thủ tục (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *