3004ttxvn3-1588212998-4.jpg

3004ttxvn3-1588212998-4.jpg

Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020): Phóng viên TTXVN trong Chiến dịch Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *