3-1607010227-58.jpg

3-1607010227-58.jpg

Sự vươn mình của Hạ Long với dáng dấp của đô thị thông minh đã tạo nên sức bật mới cho thành phố. (Ảnh: Hoàng Ngọc Nghĩa)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *