3-1603790368-28.jpg

3-1603790368-28.jpg

Trung tâm phục vụ hành chính công được xây dựng nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu, tra cứu thông tin về thủ tục hành chính, là cầu nối giữa nhân dân và chính quyền, giúp việc giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *