3-1555984240-95.jpg

3-1555984240-95.jpg

Ông Gou tại lễ khởi công chi nhánh Foxconn ở Mount Pleasant vào ngày 28/6/ 2018. Ảnh: Daniel Acker / Bloomberg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *