3-1553069501-19.jpg

3-1553069501-19.jpg

Trong năm 2018, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện, kiến nghị xử lý tài chính 89.600 tỷ đồng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *