3-1548662666-31.jpg

3-1548662666-31.jpg

Năng suất lao động ngành may mặc được nâng cao nhờ áp dụng công nghệ hiện đại. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *