3-1506054064-97.jpg

3-1506054064-97.jpg

CEO Nguyễn Tử Quảng cho biết không lường trước được Bphone ra đời lại nhiều khó khăn đến thế. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *