3-1477482061-66.jpg

3-1477482061-66.jpg

Chín 9 năm được sinh ra trên cuộc đời, em đã mất 8 năm liên tục chiến đấu với căn bệnh tan máu bẩm sinh (Ảnh: Doãn Đức)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *