2vusiluan-1598677581-61.jpg

2vusiluan-1598677581-61.jpg

Anh Vũ Sĩ Luân đạt chứng chỉ tay nghề N2 chuyên ngành đúc nhựa. (Ảnh: Nguyễn Tuyến)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *