2vnapotal15-1560245928-84.jpg

2vnapotal15-1560245928-84.jpg

                            德江纺织服装有限公司生产纺织服装品对欧盟市场出口。越通社记者陈越摄

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *