2bf3031cbbd3-1611566716-97.jpg

2bf3031cbbd3-1611566716-97.jpg

Để đứng trong hàng ngũ của Đảng, sinh viên phải vừa học tập tốt, vừa tham gia tích cực các hoạt động xã hội. (Ảnh: PV)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *