2909aodai7-1601348505-15.jpg

2909aodai7-1601348505-15.jpg

 Các mẫu áo dài thời xưa.(Ảnh tư liệu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên-Huế)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *