2909aodai3-1601347452-29.jpg

2909aodai3-1601347452-29.jpg

Góc trưng bày “Áo dài năm thân” đầu thế kỷ 19. (Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *