2810bacgiang-1603892743-34.jpg

2810bacgiang-1603892743-34.jpg

Nhiều nhà hàng và dịch vụ phục vụ công nhân ở khu phố gần khu công nghiệp Văn Trung. (Nguồn: Bloomberg)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *