2810bacgiang-1603892706-14.jpg

2810bacgiang-1603892706-14.jpg

Nhiều khách sạn mới được xây dựng ở huyện Việt Yên. (Nguồn: Bloomberg)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *