2810bacgiang-1603892624-93.jpg

2810bacgiang-1603892624-93.jpg

 Công nhân trên đường tới nhà máy Luxshare ICT Bắc Giang.(Nguồn: Bloomberg)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *