2810bacgiang-1603892119-80.jpg

2810bacgiang-1603892119-80.jpg

 Công nhân trên đường tới các nhà máy trong khu công nghiệp Văn Trung, tỉnh Bắc Giang. (Nguồn: Bloomberg)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *