26231168197-1565078990-82.jpg

26231168197-1565078990-82.jpg

Cây đàn bầu xuất hiện trong những bức ảnh Việt Nam (do người Pháp thực hiện) đầu thế kỷ 20. Nguồn: CLB Đàn bầu Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *