2610svt-1509031723-81.jpg

2610svt-1509031723-81.jpg

Ở Đài Truyền hình Thụy Điển, 57% vị trí lãnh đạo thuộc về phụ nữ. (Ảnh: Nguyệt Ánh/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *