256188p4ejt-1550464665-98.jpg

256188p4ejt-1550464665-98.jpg

Đây chỉ đơn giản là một định lý kinh tế: sự phân công lao động khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.