25-1552983563-30.jpg

25-1552983563-30.jpg

“Thiên đường than” tại khu vực phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: P.V/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *