24774774195-1539924247-13.jpg

24774774195-1539924247-13.jpg

Nghệ sỹ nhân dân Hồng Vân là một “bà bầu” có hạng ở lĩnh vực sân khấu kịch. (Ảnh: Nghệ sỹ cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *