2411phunu3-1606191595-64.jpg

2411phunu3-1606191595-64.jpg

Nạn nhân bị bạo lực giới có thể được hỗ trợ về mặt y tế và chăm sóc các tổn thương thể xác, hỗ trợ tâm lý, đảm bảo an toàn hỗ trợ tư pháp. (Nguồn: dangcongsan.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *