2404taukhong-1587722320-52.jpg

2404taukhong-1587722320-52.jpg

 
Памятник легендарной пристани для конвоя безномерных кораблей на заливе Вунгро в провинции Фу-йене. (Источник: phuyen.gov.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *