24-1614409383-66.jpg

24-1614409383-66.jpg

Bác sỹ Trường chia sẻ, mỗi một cháu bé là một sinh mệnh, trước và trong khi mình làm mình phải cố hết sức. Mỗi lần giành được sự sống về tay mình ông đều cảm thấy hạnh phúc.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *