23hongh-1492478904-16.jpg

23hongh-1492478904-16.jpg

Hoàng hôn trên eo biển Cook nối Đảo Bắc và Đảo Nam (Ảnh: Lê Hồng Lâm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *