22243824102-1507004510-91.jpg

22243824102-1507004510-91.jpg

Tập đoàn CP nắm giữ thị phần lớn trong ngành thực phẩm tại Thái Lan (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *