2204hoangsa1-1591674103-27.jpg

2204hoangsa1-1591674103-27.jpg

Национальный флаг сделан из керамики на крыше Дома культуры, остров Большой Чыонгша. (Фото: Нгуен Тхи /ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *