22-1552979945-49.jpg

22-1552979945-49.jpg

Đoàn tàu chở xít từ Công ty tuyển than Cửa Ông ra đổ tại bãi xít mỗi năm tiếp nhận triệu tấn ở phường Cẩm Thịnh. (Ảnh: P.V/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *