21-1614409299-79.jpg

21-1614409299-79.jpg

Máy chạy tim nhân tạo hoạt động liên tục thay thế cho quả tim đang được phẫu thuật của bé Quốc Thiên. Giai đoạn làm tim ngừng đập là khó khăn nhất. Khi chỉ một sơ sót nhỏ hậu quả cũng khôn lường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *