21-1553579487-18.jpg

21-1553579487-18.jpg

Em Nguyễn Dương Tùng, hiện là sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp Thực phẩm Niigata, trong một lần đi giao báo ca chiều khi còn học tại trường tiếng Nhật ở Takatsu, tỉnh Kanagawa. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *