20394771185-1589219992-43.jpg

20394771185-1589219992-43.jpg

Diario de la doctora del ejército vietnamita Dang Thuy Tram motivó a Paul a volverse a Vietnam para aliviar cicatrices de guerra 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *